Participare la proiecte de cercetare

1. Analiza spaţiului rural românesc, contract 7334/13.09.2004 cu ICDEA ASAS, membru

2. Proiecte Phare: RO 9203-08-03, RO 9505-01-01, expert Phare, 1996-1999

3. Modernizarea Sistemului de Cunoaştere şi Informare Agricolă, coordonator proiect Banca Mondială, 2004

4. Ingineria şi managementul ecosistemului viticol fundamentatpe interpretarea integrativă a proceselor biologice, ecologice, tehnologice şi economice prin tehnici de modelare sistemică, simulare şi feed back, contract CEEX – 151/07.09.2006, CNMP, Biotech, membru în comisie

5. Stabilirea diagnozei regionale soluţii de cultivare rapiţă, membru proiect Banca Mondială, 2004

6. proiect CNCSIS – Bacău: Cercetări privind abordarea ecosistemică a dezvoltării durabile la nivel administrativ teritorial, membru în colectivul de cercetare, 2004-2005

7. Ingineria şi managementul ecosistemului viticol, fundamentat pe interpretarea integrativă a proceselor biologice, ecologice, tehnologice şi economice prin tehnici de modelare sistemică, simulare şi feed back (CEEX), membru în colectivul de cercetare, 2006-2008