Experienţă profesională

Data Compania  Funcţia  Descriere
1966-1974 Institutul Agronomic “N. Bălcescu” Asistent universitar Predare, instruire cercetare
1975-1978 Hoechst A.G. / Institutul Agronomic Consilier pentru probleme de protecţia plantelor / Profesor asociat la Institut Consiliere şi formare profesională a agricultorilor pe probleme de protecţia plantelor
1979-1989 Hoechst A.G. Director de marketing în domeniul protecţiei plantelor Coordonator al programului naţional “Utilizarea raţională a erbicidelor şi protecţia ecosistemelor” şi organizator timp de 20 de ani al simpozionului cu acelaşi nume
1982-2010 Societatea Română pentru studiul buruienilor (E.W.R.S.) Reprezentant naţional Menţine pe această cale singura relaţie posibilă înainte de 1990 între cercetarea internaţională în domeniul erbologiei şi cercetarea românească de specialitate
1984-2010 Societăţile Columna şi A.N.P.P. Franţa Membru activ
1990 Hoechst A.G. Director de marketing Obţine diploma “cea mai bună performanţă anuală în domeniul promovării concepţiei de combatere integrată”
1991-1994 Sibco Agrovet S.R.L. Director General Societate pe acţiuni, specializată în marketing, dezvoltare şi promovare, import-export şi distribuţie a serviciilor şi produselor pentru protecţia plantelor. Crează prima reţea particulară de servicii de protecţia plantelor, bazată pe 16 filiale uniform distribuite în ţară şi mai mult de 120 de agenţii
 1993 Societatea Română pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor Preşedinte Înfiinţează organizaţia împreună cu mai mulţi colegi;
Înfiinţează biroul E.W.R.S. din Bucureşti;
Devine profesor de erbologie la Institutul Agronomic – Bucureşti
 1994 “Fermierul” – Fundaţia fermierilor Preşedinte Înfiinţează revista “Fermierul” împreună cu mai mulţi profesori şi specialişti, editată şi publicată cu scopul emancipării micilor fermieri din România.
Organizează primele cursuri de specializare stiinţifică şi managerială pentru combaterea buruienilor, pentru tineri sub 30 ani în Europa de Est – participă mari personalităţi E.W.R.S., în frunte cu preşedintele ei, Dr. Schumacher.
Devine director de marketing şi distribuţie al firmei germane AgrEvo la Bucureşti.
Este ales vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Producătorilor şi Distribuitorilor de Produse fito-farmaceutice în România.
1994-2010 Agrovet S.A. Director General Proiecte în “Protecţia culturilor este un sistem integrat” pentru majoritatea culturilor şi zonelor agricole din România;
Program de cercetare în domeniul erbologiei în regiunea Balcanilor, în colaborare cu B.B.A. – Institutul pentru combaterea buruienilor Braunschweig şi analize E.W.R.S. a posibilităţilor de a fonda în Bucureşti un institut balcanic pentru studiul şi combaterea buruienilor;
A participat la organizarea conferinţei de la Budapesta în iulie 1995;
A fondat grupul FARINA şi PREMIVET pentru producţie agricolă şi nutriţie animală;
Cooperează cu Banca Mondială în proiecte în vederea implementării întreprinderilor private în România;
Structurează cu membrii E.W.R.S. şi S.R.S.C.B. programul naţional de evaluare şi cunoaştere a buruienilor şi programul pentru combaterea integrată a buruienilor. A elaborat strategia de cercetare pentru următorii cinci ani;
Director al cursurilor de protecţia plantelor ale Universităţii Fermierul (prin corespondenţă şi radio).
1996 Phare AHT Expert protecţia plantelor Executare proiect Phare nr. RO 9203-08-03 privitor la restructurarea şi privatizarea sistemului de protecţia plantelor în România
1996-1997 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti Profesor Educaţie şi formare profesională
1998 Fundaţia CERA pentru dezvoltare agricolă şi rurală. Revista “Agricultorul român” Preşedinte fondator şi director al revistei Organizează împreună cu alţi colegi “Centrul de învăţământ la distanţă”
1999 Phare AHT Expert termen lung Executare proiecte Phare nr. RO 9505-01-01 privind organizarea consultanţei în România şi nr. RO 9505-01-02 privind organizarea fermelor experimentale pe lângă universităţile agricole
2000-2003 Agrovet S.A., Fundaţia CERA, DSE / InWEnt Germania, Universitatea Hohenheim Germania, IFAD Agenţie a ONU, Roma Parteneriat public-privat Organizarea la Leipzig a Agendei 2001, împreună cu GTZ şi IBH; cursuri de formare de experţi în Germania (Feldafing, Zschortau); organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale (simpozioane – Constanţa, Galaţi; târguri şi expoziţii – Ploieşti, AGRARIA, Cluj Napoca; Workshop – Bucureşti)
2000-2004 Agrovet S.A., Fundaţia CERA, DSE / InWEnt Germania Parteneriat public-privat Organizarea în Germania de cursuri de formare profesională pentru experţi în protecţia plantelor din România cu lucrări prezentate pe tematica specifică: 2000, Feldafing: Protecţia plantelor în România; 2001, Feldafing: Perspective ale politicii agricole româneşti pe drumul integrării în UE; 2002, Feldafing: Agricultura României şi integrarea. Agricultura organică. Influenţa încălzirii globale asupra dăunătorilor. Adaptări necesare ale sistemelor de combatere a buruienilor şi în comerţul cu pesticide; 2003, Feldafing: Siguranţa alimentară şi aderarea la UE; 2003, Zschortau: Siguranţa alimentară în contextul PAC; 2004, Zschortau+Feldafing: Perspective privind combaterea buruienilor
2004-2005 ASE Bucureşti Membru în colectivul de cercetare Participare la urmatorul proiect CNCSIS:
– Bacău: Cercetări privind abordarea ecosistemică a dezvoltării durabile la nivel administrativ teritorial
2004-2006 USAMV Bucureşti Coordonator Proiect Participare la următoarele proiecte:
– Banca Mondială: Modernizarea cunoştintelor şi a sistemului de informaţii agricole;
– Ministerul Agriculturii: Analiza Spaţiului Rural Românesc.
2006 InWEnt / Agrovet SA Referent Seminar: “Regional Marketing: Branding of Products and Regions”.
Curs de instruire “Integrated Regional Rural Development through Innovative Regional Management”
2004-2008 USAMV / Agrovet SA Referent Participare la următoarele conferinţe internaţionale cu lucrarea “Oportunităţi de afaceri în România”:
– ZMP, 2004
– HFV şi Hanovra, 2005
– Berlin – Grüne Woche şi Roma, 2006
– Berlin – Grüne Woche, 2007
2008 USAMV / Agrovet SA Referent Participare la conferinţa internaţională a DLG cu lucrarea “Mecanizarea agriculturii”, 7.01.08, Münster
Participare la expoziţia internaţională Grüne Woche, Berlin – ianuarie 2008
2009 USAMV / Agrovet SA / Probstdorfer Referent Participare la conferinţa internaţională a DLG – ianuarie 2009
Participare la Grüne Woche, Berlin – ianuarie 2009
Participare la conferinţa internaţională privind energiile regenerabile la Grieskirchen – Austria
Participare la conferinţa EPA – Bruxelles
Participare la instruirea master international MBI – Business în agricultură la Universitatea Weihenstephan – Triestdorf – Germania.
2010 Guvernul Germaniei Expert Participare la Conferinţa interministerială organizată de guvernul german.
2010 Ambasada Franţei, Serviciul Economic Bucureşti, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Referent Participare la Seminarul: Dezvoltarea instituţională a agriculturii ecologice în România
2010 GTZ, ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) Expert Participare la simpozionul: FAO Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land and other Natural Resources