Mihai Berca

– Profesor titular la disciplinele de Ecologie, Teoria gestiunii mediului şi a resurselor naturale şi Strategii de protecţia mediului şi gestiunea resurselor la cursurile de studii aprofundate ECONOMIA ŞI GESTIUNEA MEDIULUI ŞI A RESURSELOR NATURALE din cadrul Catedrei de Management, Marketing şi Contabilitate a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Management si Inginerie Economică în agricultură şi dezvoltare rurală.

– Profesor titular la disciplina Gestiunea mediului pentru programul Makis al Uniunii Europene şi Băncii Mondiale.

– Expert Phare AHT pe termen lung – executare proiecte Phare nr. RO 9505-01-01 privind organizarea consultanţei in Romania şi nr. RO 9505-01-02 privind organizarea fermelor experimentale pe lângă universităţile agricole .

– Lector în cadrul proiectului contract POSDRU 13/5.2/S/11, cod proiect 3930/2008 – „Dezvoltarea pieţiei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în mediul rural”.

– Publică peste 400 articole ştiinţifice, lucrări de specialitate şi cărţi (41), în ţară şi peste hotare. Cele mai apreciate au fost cele din seria “Utilizarea raţională a erbicidelor şi protecţia ecosistemelor” (10 volume), în perioada 1975 – 1996, lucrarea “Statistica matematicii aplicate în agricultură”(1968), “Efecte reziduale ale erbicidelor” (1987), “Relaţia dintre erbicide şi mediu” (1985), lucrare de referinţă în literatura română de specialitate, unică de acest fel, care a permis autorului să primească Premiul de Laureat al Academiei Române.