Lucrări publicate în volumele conferinţelor de specialitate

Numele autorilor

Denumirea lucrării ştiinţifice 

Denumirea Conferinţei/Simpozionului

Data conferinţei/

simpozionului

Mihai Berca, Valentina Ofelia Robescu, Cristiana Buzatu The natural model of biomass growth and biomass quality in agroecosystems of meadows from northern part of Dambovita county, Romania

WSEAS Internation Conference of environment, ecosystems and development 2009

Tenerife, Spain decembrie 2009

Mihai Berca, Valentina Ofelia Robescu Researches on the management of economy dematerialization in the agriculture of Dambovita county, Romania

WSEAS Internation Conference of environment, ecosystems and development 2009

Tenerife, Spain decembrie 2009

Mihai Berca Agricultura alternativă, şansă pentru hrana viitorului

Conferinţă în cadrul Tărgului Agraria

Cluj-Napoca, mai 2009

Mihai Berca, Cristina Buzatu, Valentin Secuiu Contribuţii la îmbunătăţirea managementului pentru soiurile Premium de grâu de toamnă

Simpozionul “Prospects of Agriculture and Rural Areas Development”

Bucureşti, mai 2009

Mihai Berca, Valentina Ofelia Robescu Contribuţii privind fixarea azotului în arealele naturale din bazinul superior al Dâmboviţei

Simpozionul “Prospects of Agriculture and Rural Areas Development”

Bucureşti, mai 2009

Mihai Berca, Cristiana Buzatu Aspecte privind managementul controlului compactităţii pe solurile din Câmpia Burnasului în relaţie cu cultura grâului

Simpozionul “Perspective ale agriculturiişi zonelor rurale”

Bucureşti, iunie 2008

Mihai Berca Micotoxinele: o problemă veche, dar nouă pentru siguranţa alimentară

Conferinţa Bayer CropScience “Calitatea în cultura cerealelor. Prevenirea apariţiei micotoxinelor”

Bucureşti, martie 2008

Mihai Berca, Emilian Oancea Starea actuală a cercetărilor şi realizărilor privind obţinerea de energie din biomasă

Simpozionul “Impactul integrării României în U.E. asupra agriculturii”

Bucureşti, iunie 2007

M. Berca, D. Ene, Cristiana Sturzu Cercetări privind relaţia dintre rădăcinile plantei de cătină (Hippophae Rhamnoides) şi reţinerea solului pe pantele din Brebu-Prahova

Lucrări ştiinţifice, vol. L, pag. 34-44

Bucureşti, iunie 2007

M. Berca, D. Ene, Cristiana Sturzu Model de stabilizare a solurilor afectate de eroziune şi alunecări de teren prin folosirea materialului biologic oferit de cătină (Hippophae Rhamnoides) pe pantele din Brebu-Prahova

Simpozionul Naţional cu participare internaţională “Impactul integrării României în U.E. asupra agriculturii”

Bucureşti, iunie 2007

M. Berca Perspectives regarding Weeds Control

Seminar InWEnt

Feldafing (Germania), 2004

M. Berca, C. Chirila Mehrjährige Hauptunkräuter der Agrarkulturen in Rumänien in der Zeit vom 1960-2002 und ihre Verbindung zu einigen Bodentypen

22nd German Conference on Weed Biology and Weed Control

March 2-4, 2004, Stuttgart-Hohenheim, Germany

M. Berca, C. Chirila, T. Roman Principalele buruieni perene din culturile agricole din România în perioada 1960-2002 şi relaţiile lor cu unele tipuri de sol

Al XIV-lea Simpozion Naţional de Herbologie

Bucureşti, 2004

Mihai Berca Prezent şi viitor în combaterea buruienilor

Al XIV-lea Simpozion Naţional de Herbologie

Bucureşti, 2004

Mihai Berca Food safety within the context of agricultural policy

Seminar InWEnt

Zschortau (Germania), 2003

Mihai Berca Food safety and Accession to the EU

Seminar InWEnt

Feldafing (Germania), 2003

Mihai Berca Perspectives of Romanian agricultural policy and crop protection towards integration into the EU with special reference to organic farming

Seminar InWEnt (DSE)

Feldafing (Germania), 2002

C. Chirila, M. Berca Changes within the segetal flora of Romania during 1973 – 2000

12th EWRS Symposium 

Wageningen (Olanda), 2002

C. Chirila, M. Berca Die hauptsächlichen Jahresunkräuter im Süd-Osten Rumäniens und ihre Verbindung zum Bodentyp und zu dessen Textur

21. Deutsche Arbeitsbesprechung über Fragen der Unkrautbiologie und -bekämpfung

Universität Hohenheim (Germania)

M. Berca, C. Chirila Biologia buruienilor şi managementul combaterii lor

Al XIII-lea Simpozion Naţional de Herbologie

Bucureşti, 2002

Mihai Berca Landwirt-schaft

und Pflanzen

schutz in Rumänien auf dem Weg zur Integration in die EU

Seminar Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung

Feldafing (Germania), 2001

Mihai Berca Pflanzen-schutz in Rumänien

Seminar Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung

Feldafing (Germania), 2000

M. Berca, N. Chirita, T. Fritea, E. Negrila, M. Pogacian,

A. Popescu, I. Vladutu

L’évolution des populations de mauvaises herbes en Roumanie

XIeme COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA BIOLOGIE DES MAUVAISES HERBES

Dijon (Franta),

6-8 septembrie 2000

M. Berca, Gh. Tanase Relatiile de concurenţă între buruieni şi plantele de cultură

Al XII-lea Simpozion Naţional de Herbologie

Sinaia, 2000

Mihai Berca

De la “poluarea verde” la managementul integrat al buruienilor în cadrul conceptului de agricultură durabilă

Al XI-lea Simpozion Naţional de Herbologie

Sinaia, 1998

Mihai Berca O aniversare

Al X-lea Simpozion Naţional de Herbologie

Sinaia, 1996

Mihai Berca Probleme actuale ale combaterii buruienilor în România

Al X-lea Simpozion Naţional de Herbologie

Sinaia, 1996