Decernarea titlului de doctor Honoris Causa

Domnului prof.univ.dr Mihai Berca i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii “Valahia” din Târgovişte.

În data de 21 iunie 2013, în şedinţa solemnă desfăşurată în aula Senatului Universităţii “Valahia” din Târgovişte, domnului profesor universitar doctor Mihai Berca i-a fost decernat înaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa care înnobilează activitatea şi viaţa deosebit de remarcabilă a domniei sale, o activitate dedicată cercetării şi dezvoltării învăţământului superior românesc.

O comisie alcătuită din domnul prof.univ.dr. Ion Cucui, Preşedintele Senatului Universităţii “Valahia” din Târgovişte, domnul academician Păun Ioan Otiman, domnul Dr.Honoris Causa, prof.univ.dr. Victor Manole de la Academia de Studii Economice Bucureşti, domnul prof.univ.dr. Drăghici Manea de la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti şi domnul prof.univ.dr. Ion Stegăroiu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii “Valahia” din Târgovişte au alcătuit referate de apreciere, de evaluare şi de recomandare pe baza cărora Senatul Universităţii “Valahia” din Târgovişte a luat decizia decernării acestui înalt titlu academic.

Spicuim din Laudatio:

“Profesorul universitar doctor Berca Mihai este o personalitate care s-a remarcat printr-o bogată activitate didactică şi de cercetare în domeniul economic, de-a lungul a peste patru decenii, care i-a adus un prestigiu ştiinţific şi managerial recunoscut de comunitatea academică din ţară şi nu numai. La acestea se adaugă trăsăturile morale care atestă că în activitatea sa s-a simţit răspunzător nu numai profesional, ci şi în relaţiile cu oamenii, ceea ce dă măsura angajamentului faţă de sine însuşi şi lumea în care a trăit, conferindu-i şi o autoritate morală care-i întregeşte identitatea.

Valoarea aportului adus de profesorul Berca Mihai este cu atât mai mare cu cât sacrificiile domniei sale pe tărâmul cunoaşterii au fost concretizate într-o serie de idei, teorii unanim recunoscute atât în mediul academic cât şi în practică.”

Articol “Jurnalul de Dambovita” – 23.06.2013