14 Aug 2013
14 August 2013

Pălăvrăgeala înlocuieşte cunoaşterea

Motto: “Suntem într-o eră de tranziţie, în care trebuie să decidem dacă mergem către distrugere ori către evoluţie” (Alfred Lambremont Webre)

Scriind cartea „Exopolitici”, considerată ca prima carte care defineşte legile în Univers, precum şi pe cele ale relaţiilor dintre Pământ şi Univers la nivel de guverne, politici şi relaţii între civilizaţiile inteligente, a dorit să atragă atenţia că civilizaţia actuală a Terrei a rămas undeva suspendată, incompletă, cu o curbă aproape brusc întreruptă.
De ce s-a întâmplat aşa? Sunt tot mai puţini oamenii Pământului care să accepte că lucrurile aşa s-au întâmplat şi e tot mai greu să scoţi din capul unor mari oameni de cercetare, de cunoaştere, că lucrurile ar fi altfel decât sunt ele în prezent.
S-a întâmplat aşa pentru că „omul”, spre deosebire probabil de alte fiinţe, de alte civilizaţii ale Cosmosului surprinde neplăcut, conform lui Dalai Lama, prin următoarele însuşiri:
– îşi sacrifică sănătatea pentru a face bani, apoi îşi sacrifică banii pentru a-şi recupera sănătatea;
– este atât de nerăbdător cu gândul la viitor încât nu se bucură de prezent.
Rezultatul este chiar „incertitudinea existenţei sale”. Nu trăieşte în prezent, dar nici în viitor. Trăieşte de parcă n-ar muri niciodată şi apoi moare fără a fi trăit. Acesta este „omul”, cel care populează civilizaţiile pământului.
Mai multe detalii