Motto: “Omul înţelept şi plin de virtuţi doreşte întotdeauna ca propriul său interes să fie sacrificat pe altarul interesului public, al propriei sale clase ori societăţi” (Adam Smith – „Teoria sentimentelor morale”)

Este cunoscut că teoria „Formelor fără fond” iniţiată de Titu Maiorescu, a fost preluată şi dezvoltată apoi de Mihai Eminescu, care prin această teorie, ca şi prin cea a „păturilor suprapuse”, a demonstrat a fi unul dintre primii noştri sociologi, poate în aceeaşi măsură de mare valoare ca şi valoarea lui poetică.
Neconvenabilă politicienilor ţării în deplinătatea timpului istoric trecut, opera sociologică a lui Eminescu a trecut neobservată până în zilele noastre, când i s-a redescoperit valoarea şi actualitatea.

Mai multe detalii