Teorie şi practică în biotehnologii genetice

Cuprins
 
 

PARTEA I

ELEMENTE TEORETICE DE BIOLOGIE CELULARĂ ŞI MOLECULARĂ

1. Noţiuni primare – definiţii
 1. Celula – Nucleul conţine informaţiile genetice ale celulei
2. Înmulţirea celulelor
2. Genele
1. Meiosa şi ciclurile dezvoltării sexuale
2. Diferenţa între înmulţirea asexuată şi sexuată
3. Probleme ale înmulţirii sexuate – ciclul de dezvoltare sexuată
4. Înjumătăţirea numărului de cromozomi în meioză şi trecerea de la diploid la haploid
5. Dezvoltarea ciclului sexual şi variabilitatea genetică a descendenţilor
6. Noţiunea de genă îi aparţine lui Mendel
7. Relaţia dintre gene şi proteine
8. Mutaţiile genelor pot să modifice funcţiunile unor proteine
3. Despre genetica virusurilor şi a bacteriilor
1. Introducere
2. Descoperirea virusurilor
3. Construcţia virusurilor
4. Unele însuşiri importante ale virusurilor
5. Virusuri ARN – Dinamica apariţiei virusurilor
6. Relaţii între virusuri şi cancer
7. Virusurile în plante şi efecte asupra producţiilor agricole
8. Alte modele de virusuri, viroide şi prione, mai simplu construite decât virusurile consacrate
9. Bacteriile, modele de evoluţie corelată cu condiţiile de mediu
10. Controlul modului de exprimareal genelor la bacterii şi relaţiile cu mediul
4. Exprimarea genelor la eucariote – modele de organizare a genomului
1. Particularităţi ale genomului la eucariote
2. Organizarea structurală a cromatinei controlează exprimarea genelor
3. Materialul genetic inert din genomul eucariotelor nu codifică duplicarea genelor
4. Controlul manifestării genelor pe drumul dintre genă şi proteina funcţională
5. Cancerul şi exprimarea genelor
5. Bioinformatică
1. Abordarea problemei
2. Utilizarea secvenţelor din băncile de secvenţe ADN poate ajuta la prognosticarea funcţiunilor genelor nou descoperite
6. Genomul şi biologia organismelor
1. Abordarea problemei
2. Lărgirea informaţiei genetice prin prelucrarea datelor oferite de proteinele asemănătoare
3. Localizarea intracelulară a proteinelor şi a secreţiilor lor

Teorie si practica in biotehnologiiPARTEA a II-a

DEZVOLTĂRI PRACTICE ALE TEHNOLOGIILOR BIOMOLECULARE

1. Tehnologiile genetice
1. Introducere
2. Etape în biotehnologiile genetice
3. Clonarea genelor pentru utilizare în cercetare şi industrie
4. Mijloacele de operare în tehnologia genetică
5. Vectorii ADN-ului
6. Organismele gazdă
7. Transferul genelor unei specii în genomul altei specii
2. Noi posibilităţi pentru tehnologiile genetice
1. Electroforeză – gel
2. Metode privind secvenţionarea ADN
3. Amplificarea, înmulţirea ADN-ului de interes, util
4. Hibrizi genetici sau hibridizare
5. Analiza Riflips sau RFLP
6. Alte progrese obţinute în biologie ca urmare a descoperirii tehnicilor biomoleculare
3. Genomul uman – obiectul de studiu al unui mare proiect
1. Tehnologia genetică în medicină şi industria farmaceutică
2. Posibilităţi de terapie genetică la oameni
3. Date recente privind îmbunătăţirea tehnicilor reproductive
4 Posibilităţi de tratare a bolilor Parkinson şi Chorea Huntington
5. ARN-ul interferent şi combaterea unor boli infecţioase
6. Obţinerea de produse farmaceutice biotehnologice pentru numeroase alte boli
7. Utilizarea tehnicilor genetice în medicina legală
8. Genele şi inteligenţa umană
9. Relaţii între mediu şi tehnologiile genetice
4. Tehnologiile genetice în agricultură
1. Utilizarea tehnicilor genetice în fermele de animale
2. Obţinerea animalelor transgenice
3. Utilizarea tehnologiilor genetice la plante
4. Metode pentru evitarea rezistenţei şi mărirea spectrului de acţiune
5. A doua generaţie de organisme modificate genetic pentru controlul insectelor dăunătoare
6. Inducerea rezistenţei genetice la virusuri a plantelor
7. Inducerea rezistenţei genetice la erbicide
8. Inducerea genetică a unor noi parametri calitativi plantelor de cultură
9. Diversificarea coloritului florilor prin tehnologii genetice
10. Inducerea rezistenţei plantelor la stres şi întârzierea îmbătrânirii lor
11. Câteva elemente privind genomul plantelor – Proiectul ARABIDOPSIS
5. Transformarea genetică a animalelor în scopul măririi producţiei şi calităţii ei
1. Obţinerea bovinelor transgenice
2. Organisme modificate genetic la oi, capre şi porci
3. Celule de origine sau de bază – clonarea mamiferelor, obţinerea lui Dolly
4. Obţinerea transgenică a păsărilor utile
5. Obţinerea peştilor transgenici
6. Câteva concluzii
6. Tehnicile genetice în ajutorul valorificării superioare a resurselor naturale
1. Fixarea azotului liber de către unele bacterii din sol
2. Fixarea liberă a azotului
3. Ce pot face biotehnologiile în acest domeniu
4. Fixarea simbiotică a azotului
7. Reguli şi legi privind utilizarea biotehnologiilor genetice
1. Introducere
2. Istoria se repetă
8. Alergătura după clonare şi după clone
1. Clonarea la oameni
2. Puţină istorie
3. Noi evoluţii spre clonarea reproductivă
4. Încet dar sigur spre clonarea reproductivă a speciei umane
5. Pro şi contra clonării umane
6. Implicaţii etice, filozofice, morale
7. Chestiuni politice şi religioase – marea dilemă
8. Sunt necesare reguli şi legi
9. Siguranţa produselor agricole, furajere şi a alimentelor
1. Problema chimozinei
2. Cazul Triptofan
3. O nouă problemă – somatropina bovină
4. Experimentarea în câmp a OMG-urilor
5. Reglementări privind terapia genetică la oameni
6. Pe scurt despre viitorul terapiei genetice
10. Relaţia dintre ştiinţă şi religie la începutul secolului XXI
1. Puţină istorie
2. Ce se întâmplă cu Dumnezeu, cu credinţa noastră în el, cu religia
3. Genetică în loc de geneză ? Dumnezeu intră în faliment ?
4. Despre spirit, conştiinţă şi eul individului