Teoria gestiunii mediului şi a resurselor naturale

Cuprinsteoria_1998

1. Ce este mediul şi de ce trebuie gestionat ?
1. Structurile spaţiale ale biosferei – biomasele
2. Structuri funcţionale – organizare trofică
3. Structura funcţională a biosferei. Ciclurile biogeochimice
– Circuitul sau ciclul apei în natură
– Circuitul sau ciclul carbonului
– Circuitul sau ciclul azotului
4. Interacţiunea dintre cicluri
5. De ce trebuie gestionat mediul

2. Cu privire la definiţia ecologiei
1. Câteva caracteristici generale ale ecosistemelor
– Structura spaţială a unui ecosistem
– Structura trofică
– Productivitate, diversitate, stabilitate, reziliere
– Fluxul de energie şi ciclurile de nutriţie în ecosisteme
– Mecanismul fotosintezei văzut de Barbault
– Fotosinteza văzută entropic
– Bilanţ şi randamente energetice
– Randament al producţiei nete (P/A)
– Fluxul de energie în ecosisteme
– Bilanţul energetic într-un ecosistem forestier
– Bilanţul energetic al unei fâneţe
– Bilanţul energetic în ecosistemele acvatice
2. Ciclurile elementelor minerale de nutriţie. Transferurile de elemente chimice nutritive în cadrul ecosistemelor
3. Rolul factorilor de descompunere în funcţionarea ecosistemelor
– Descompunerile văzute entropic şi ecosistemul ca un întreg

3. Situaţia în ecosistemele agricole
1. Planta – sistem cibernetic
2. Inputurile şi outputurile ecosistemelor agricole
3. Scurtă prezentare a situaţiei din România