Tehnologii moderne pentru soiuri de grâu Premium

CuprinsTehnologii moderne pentru soiuri de grau Premium

INTRODUCERE

1. Introducere
– Fotosinteza
– Formarea materialelor organice

2. Sistemul de cultură al plantelor
– Povestea tânărului fermier

3. Alegerea culturilor în funcţie de factorii naturali
3.1. Criteriul biodiversităţii sau diversităţii
3.2. Asolamentele

4. Derularea verigilor tehnologice
4.1. Sisteme de lucrare a solului
4.1.1. Clasic
4.1.2. Conservativ
4.1.3. No tillage
4.2. Alegerea soiurilor de grâu şi a seminţei
4.2.1. Condiţii – calitate
4.2.2. Tratarea seminţelor
4.2.3. Cantitatea de sămânţă necesară şi semănatul
4.3. Nutriţia culturii de grâu şi aplicarea îngrăşămintelor
4.3.1. Necesarul de substanţe nutritive al grâului
4.3.2. Managementul aplicării azotului
4.3.3. Când se aplică îngrăşămintele cu azot?
4.3.4. Metode de corecţie
4.3.5. Aplicarea îngrăşămintelor cu fosfor şi potasiu
4.4. Întreţinerea culturilor
4.4.1. Combaterea buruienilor
– Studiu de caz: Avena fatua
4.4.2. Probleme de control a bolilor
– Studiu de caz: Mălura la grâu şi secară
4.4.3. Combaterea dăunătorilor