Strategii pentru protecţia mediului şi gestiunea resurselor

CuprinsStrategii protectia mediului

1. Abordarea globală a problemei
2. Abordarea problemei în spaţiul românesc
3. Evaluarea resurselor naturale principale ale României
– Resurse naturale neregenerabile
– Resurse naturale de materii prime regenerabile
4. Sinteză a situaţiei economice a României
– Sinteza agriculturii la nivelul anului 1997
– Principalii indicatori ai industriei româneşti
5. Calitatea factorilor de mediu în România
– Calitatea aerului
– Calitatea apelor
– Calitatea solurilor din România. Strategii de conservare
– Situaţia florei şi a faunei. Rezervaţii naturale. Biodiversitate
– Situaţia pădurilor din România
6. Modele de strategii privind gestionarea raţională a resurselor şi protecţiei mediului
6.1. Un concept modern privind valorificarea raţională a resurselor în plan industrial
– “Down cycling” în locul reciclării ?
– Utilizarea în cascadă a materialelor de producţie
– O economie acceptată ecologic
– Constituie “creşterea calitativă” o soluţie ?
– O nouă strategie
6.2. Schiţarea unor strategii manageriale privind folosirea raţională a resurselor. Gestiunea mediului şi protecţia lui
– Câteva exemple de proiecte necesare dezvoltării durabile a agrosistemelor
– Obiectivele conservării mediului şi a resurselor
6.3. Câteva modele privind utilizarea raţională a resurselor
– Gestionarea resurselor de apă
– Unele aspecte privind managementul deşeurilor
– Situaţia deşeurilor în România
– Oportunităţi manageriale de valorificare a deşeurilor ca resurse secundare
6.4. Agricultura durabilă, un model excelent pentru o utilizare mai bună a resurselor naturale
– Aportul energetic al îngrăşămintelor chimice în bilanţul energetic al produselor agricole vegetale
– Conţinutul energetic al unor produse agricole
– Creşterea consumului de energie în agricultura modernă durabilă
– Ingineria genetică şi asigurarea azotului la unele plante de cultură (cereale păioase), altele decât leguminoasele
– Alte căi de reducere a consumului de îngrăşăminte şi prin urmare de diminuare a consumurilor energetice
– Surse de energie neconvenţionale
– Energii convenţionale furnizate de agricultură
– Energii neconvenţionale, obţinute în afara procesului de producţie agricolă