Probleme de ecologia solului

CuprinsProbleme de ecologia solului
1. Despre bacterii şi folosirea azotului la culturile agricole
1. Introducere
2. Solul este un material viu
– Există însă soluţii
– Înlocuirea azotului industrial cu cel fixat biologic
2. Solul – organism viu
1. Definirea solului ca organism viu
2. Formarea şi evoluţia solurilor
3. Componentele solului
– Scheletul sau textura solului
– Structura solului
– Detalii despre volumul porilor
– Forme ale structurii solului şi modul lor de formare
4. Apa din sol
– Indicatorii cei mai importanţi legaţi de circulaţia apei în sol şi disponibilitatea ei către plante.
– Potenţialul de apă al solurilor.
5. Partea vie a solului
– Biodiversitatea solului
– Humusul şi fertilitatea solului
– Descrierea etapelor care conduc la formarea humusului
– Funcţiile humusului
– Formele de humus
6. Funcţiile solului
3. Compactitatea solului, o problemă naţională a solurilor din România
1. Introducere
2. Ce înţelegem prin compactitatea solului
– Ce se înţelege prin compactarea dăunătoare
– Cum pot fi recunoscute compactările dăunătoare ale solului
3. Ce însuşiri ar trebui să ofere un sol ecologizat din sudul României ?
– Situaţia în câmp
– Determinarea compactităţii solului
– Ce se întâmplă cu producţia?
4. Concluzii
4. Eroziunea solului, cea mai gravă boală a solurilor lumii
1. Definirea eroziunii şi forme ale eroziunii solului
– Eroziune cauzată de apă, sau hidrică
– Eroziune cauzată de vânt
2. Mecanismele eroziunii, ale pierderilor de sol
– Capacitatea de erozivitate R
– Condiţiile sau parametrii topografici (L – S)
– Indicator derivat din modul de utilizare a solului „C”
– Indicele de protecţie „P”
3. Evaluare generală a pierderilor de sol
– Importanţa eroziunii solului
– Influenţa eroziunii solului asupra recoltelor
– Pierderile de sol şi de producţie datorită eroziunii din spaţiul românesc
4. Mecanismele eroziunii şi legea revizuită a ecuaţiei universale a pierderilor de sol (ecuaţia Rusle) – detalii tehnice
– Ecuaţia revizuită a pierderilor universale ale solului, cu referinţă la energetica ploilor în câmpul erozional (USLE)
– Energia generată de ploi
– Factorul de erodabilitate K
– Factorul LS (Length – Slope factor) sau factor, coeficient, legat de mărimea şi lungimea pantei
– Coeficientul C – factor management de protecţie utilizând mulciul
– Factorul „P” – suportul practic sau factorul de acoperire cu vegetaţie
– Calculul modelului conform ecuaţiei universale
5. Eroziunea datorată mişcărilor de aer (eoliană)
– Mecanismele eroziunii prin vânt sau eoliene
– Calculul cantităţii de sol erodat prin vânt
6. Probleme generale ale eroziunii solului
– Importanţa prevenţiei în combaterea eroziunii
– Principiul combaterii directe a eroziunii
– Metode concrete de combatere a eroziunii solului
– Metodele legate de sistemul de cultură
– Sistemul de lucrări ale solului
– Alegerea culturilor şi asolamentele
– Terasele şi terasarea
– Mulcirea combate semnificativ eroziunea pe solurile agricole
– Protecţia împotriva eroziunii prin vânt
– Metode chimice de stabilizare a solurilor
5. Micoriza şi micorizarea controlată
1. Introducere
2. Definiţia micorizei şi utilitatea ei
3. Funcţiile micorizei
– Detalii asupra modului de exercitare a funcţiilor micorizelor. Aplicaţii practice
– Creşterea rezistenţei plantelor contra bolilor
– Beneficiile sistemului simbiotic plante-ciuperci. Concluzie importantă
6. Azotul în natură şi agricultură
1. Introducere
2. Fixarea azotului din aer
– Fixarea biologică a azotului
– Fixarea nesimbiotică a azotului
– Procesul de denitrificare şi importanţa lui pentru ciclul azotului
– Fixarea simbiotică a azotului în sol
– Alte simbioze pentru fixarea azotului, genul Frankia
– Şi monocotilele folosesc azot fixat
– Importanţa economică şi ecologică a fixării simbiotice a azotului
3. Statistici necesare reconstrucţiei ecologice în cazul lipsei sau surplusului de azot
4. Exemple privind formulări bacteriologice pentru îmbunătăţirea activitaţii biologice a solului
7. Probleme ale managementului azotului pentru soiurile de grâu tip Premium
1. Definiţie
2. Consumul azotului de către grâu
3. Planul de management al fertilizării
– Evaluarea formelor minerale ale azotului
– Stabilirea dozelor de azot
– Modul de aplicare al îngrăşămintelor cu azot la soiurile de grâu Premium
– Când, cum şi sub de formă se aplică azotul la cereale tip Premium
– De ce nu se aplică azot toamna
– Sub ce formă se aplică îngrăşămintele cu azot
– Corecţii