Planificarea de mediu şi gestiunea resurselor naturale

Cuprinsplanificarea de mediu

1. Principii despre managementul mediului şi planificarea lui
1. Definirea şi conţinutul managementului mediului
2. Principii de bază ale planificării de mediu
3. Organizarea teritoriului, ordonarea datelor şi a sistemului de planificare
4. Aprecierea şi evaluarea celor afectaţi (de poluare)
5. Factori de mediu şi implicarea lor în planificare
6. Niveluri şi modele de plan în planificarea mediului
7. Planul la nivel de land în Germania
8. Planul la nivel regional

2. Gestiunea resursei de aer, climă şi zgomote
1. Introducere
2. Combustia – principalul fenomen de poluare a aerului
3. Carbonul şi crizele climatice
4. Stresul de mediu – alte probleme dificile
5. Modele de evaluare a poluării aerului
6. Climatopul ca instrument de planificare la nivel de localităţi
7. Planificarea referitoare la aer şi climă
8. Probleme privind managementul zgomotelor
9. Principalele elemente ale alcătuirii bazei de date privind controlul şi planificarea climei, aerului şi poluării fonice
10. Câteva evaluări specifice

3. Gestiunea biomasei – Cea mai importantă resursă pornind de la carbon
1. Definiţie
2. Utilizările biomasei
3. Potenţialul fotosintetic şi de obţinere a biomasei
4. Strategii privind utilizarea energetică a biomasei
5. Folosirea biomasei în sănătatea oamenilor
6. Resursele genetice ale biomasei
7. Pe scurt despre managementul azotului
8. Despre managementul oxigenului şi mai ales al hidrogenului

4. Gestiunea resursei geologice şi a apei freatice
1. Definiţie, introducere
2. Gestionarea problemelor ce apar în zone cu riscuri geologice
3. Despre activitatea vulcanică
4. Roci şi sedimente organice ca materii prime
5. Monumente geologice
6. Hidrogeologic – apele freatice
7. Apele curgătoare
8. Apele stătătoare – imobile, liniştite
9. Ecosistemele de coastă

5. Solul – managementul şi gestiunea resursei
1. Formarea solului, definire
2. Productivitatea – performanţele solului
3. Eroziunea solului
4. Poluarea solurilor
5. Banca de date. Hărţi

6. Resursa biodiversitate
1. Definire
2. Abordarea noţiunii de biodiversitate în funcţie de definiţia ei
3. Apariţia vieţii pe pământ
4. Originea biodiversităţii şi evoluţia ei
5. Evaluarea, respectiv măsurarea biodiversităţii
6. Exemple practice de biodiversitate genetică
7. Pe scurt despre biodiversitatea marină
8. Situaţia globală a biodiversităţii. Problema extincţiilor
9. Pe scurt despre biodiversitatea din România
10. Pe scurt despre biodiversitatea genetică

7. Gestiunea resursei forestiere (a pădurilor)
1. Ecosistemul forestier – o minune a naturii
2. Funcţiile pădurii – Sinteză
3. Detalii privind funcţiile pădurii
4. Pădurea şi „despăduririle” în cifre,date şi fapte, pe scurt comentate
5. Evoluţia ecosistemului forestier românesc
6. Ecologia schimbării climatului şi starea de sănătate a pădurilor
7. Starea de sănătate a pădurilor în spaţiul românesc
8. Poluarea pădurilor cu ploi acide
9. Perdele forestiere şi agroforestiere de protecţie
10. Unele aspecte privind managementul pădurilor
11. Probleme de impact asupra mediului în ansamblul său
12. Întocmirea planului de management şi implementarea lui
13. Monitorizare şi evaluare

8. Probleme privind managementul arealelor, al terenurilor. Influenţa utilităţilor asupra mediului
1. Abordarea problemei
2. Modificări în utilizarea terenurilor
3. Utilizarea suprafeţelor pentru agricultură
4. Scări şi procese
5. Conceptul privind “amestecul de utilităţi”
6. Conceptul integrat al utilizării spaţiilor naturale
7. Metode cantitative de planificare a mediului şi instrumente video-digitale (DV)
8. Analiza DHM
9. Schema clasică de evaluare
10. Pe scurt despre analiza oportunităţii, a potrivirii teritoriului
11. Tehnica scenariilor şi analiza eficienţei