Optimizarea tehnologiilor la culturile agricole

Mihai Bercaoptimizarea_1999
Editura Ceres, Bucureşti, 1999

Optimizarea tehnologiilor la culturile de câmp trebuie să reprezinte alegerea variantelor de tehnologii adecvate condiţiilor concrete naturale, economice şi sociale ale fermei.

NECESITATEA OPTIMIZĂRII : realizarea unor recolte mai mari, economice la unitatea de suprafaţă prin :

  • alegerea soiului sau hibridului, densităţii, … şi epocii de semănat;
  • stabilirea dozelor optime economice de îngrăşăminte chimice;
  • stabilirea pe bază de prognoză a tratamentelor fitosanitare;
  • felul şi numărul lucrărilor de întreţinere a culturilor;
  • urmărirea realizărilor unor rezultate economice cât mai favorabile cu resursele disponibile printr-un cost cât mai scăzut;
  • realizarea unui echilibru între cerinţele soiului şi condiţiile economice la un moment dat