Managementul integrat al nutriţiei plantelor

CuprinsManagementul integrat al nutritiei plantelor

1. Legi, principii, reguli, concepţii care trebuie să stea la baza unui management integrat de nutriţia plantelor
1. Legea egalei importanţe a factorilor de vegetaţie
2. Legea completării (restituirii) elementelor nutritive luate cu recolta
3. Legea minimului şi a maximului
4. Legea ierarhizării (priorităţii) factorilor de vegetaţie
5. Legea autoreglării biologice a culturilor agricole
2. Solul, îngrăşămintele chimice şi recolta
1. Solul
2. Balanţa nutrienţilor în sol
3. Starea de asigurare a solului cu humus
4. Evoluţia consumului de îngrăşăminte chimice şi organice
5. Unele considerente cu privire la formarea producţiei şi rolul resurselor (factorilor) cu referire specială la chimizare
6. Îngrăşămintele şi energia (în contextul crizei energetice)
3. Nutriţia plantelor, stările de aprovizionare, stresul, perioadele critice de nutriţie şi folosirea îngrăşămintelor chimice
1. Clasificarea elementelor chimice
2. Starea de aprovizionare a plantelor cu elemente nutritive
3. Stările de stres şi perioadele critice de nutriţie
4. Îngrăşămintele şi răspunsul plantelor la situaţiile de stres
5. Fazele critice ale nutriţiei plantelor
6. Ecosistemul agricol şi fertilizarea plantelor cultivate
4. Factorii care condiţionează aplicarea îngrăşămintelor
1. Cu azot
2. Cu fosfor
3. Cu potasiu
5. Interdependenţa dintre amendamente, îngrăşăminte organice şi condiţiile de nutriţie a plantelor
1. Solurile acide
2. Solurile saline şi alcaline
3. Influenţa îngrăşămintelor asupra reacţiei solului
6. Locul şi rolul îngrăşămintelor organice într-un sistem integrat de fertilizare
1. Unele generalităţi
2. Efectele şi avantajele utilizării îngrăşămintelor organice asupra solului şi plantelor
3. Compoziţia chimică a unor îngrăşăminte organice cu referire specială la gunoiul de grajd
4. Condiţiile aplicării eficiente a gunoiului de grajd
7. Sisteme de fertilizare
1. Principiile stabilirii sistemului de fertilizare
2. Problemele de principiu pe care trebuie să le rezolve un sistem integrat echilibrat de fertilizare
3. Unele noţiuni şi termeni folosiţi în domeniul fertilizării
8. Stabilirea dozelor de îngrăşăminte
1. Unele consideraţii generale
2. Evaluarea necesarului de îngrăşăminte organice şi minerale cu NPK pe baza alcătuirii dozelor optime economice (DOE)
3. Evaluarea necesarului de îngrăşăminte organice şi minerale în cadrul unei exploataţii agricole (schema simplificată). Necesarul de fertilizare a culturilor cu îngrăşăminte organice şi minerale cu azot
4. Necesarul de fertilizare cu îngrăşăminte organice şi minerale cu fosfor şi potasiu
5. Date utile pentru fermieri în demersul lor pentru calcularea dozelor de îngrăşăminte şi pentru aprecierea stării de fertilitate a solurilor prin interpretarea analizelor agrochimice
6. Rapoartele N:P:K optime (formula de fertilizare optimă) – indicatori importanţi într-un sistem de fertilizare echilibrat
7. Epoci (momente) de aplicare a îngrăşămintelor
8. Metode de aplicare şi de încorporare a îngrăşămintelor în sol
9. Fertilizarea foliară
1. Fertilizarea foliară (generalităţi)
2. Obiectivele fertilizării foliare
3. Conceptul de fertilizare foliară
4. Momente de aplicare a îngrăşămintelor foliare
5. Starea organismului vegetal şi eficienţa fertilizării foliare
10. Diagnosticarea şi corectarea stărilor negative de nutriţie minerală a plantelor
1. Deficienţa (numita şi “carenţă”) de azot
2. Deficienţa de fosfor
3. Deficienţa de potasiu
4. Deficienţa de microelemente
11. Interdepenedenţa dintre sistemul de fertilizare şi rezistenţa plantelor la boli şi dăunători
1. Influenţa îngrăşămintelor asupra rezistenţei plantelor la boli şi dăunători (generalităţi)
2. Influenţa azotului şi potasiului
3. Influenţa microelementelor
12. Greşeli în stabilirea şi aplicarea sistemului de fertilizare
1. Greşeli de stabilire a dozelor (de normare a consumului) de substanţe active
2. Greşeli de aplicare (administrare)
3. Greşeli de armonizare a formei chimice de îngrăşăminte cu însuşirile solului
4. Asolamentul şi îngrăşămintele
13. Sistemul de fertilizare a cerealelor păioase de toamnă (cu referire specială la cultura grâului)
1. Ciclul de vegetaţie la grâu în corelare cu sistemul de fertilizare
2. Sistemul de fertilizare a culturii grâului
3. Doza, epoca şi tehnicile de aplicare a azotului la cultura grâului de toamnă
4. Epoci şi metode de aplicare a îngrăşămintelor cu azot
5. Particularităţi ale aplicării îngrăşămintelor la culturile irigate
14. Modul de aplicare a îngrăşămintelor cu azot la soiurile de grâu premium
15. Lista îngrăşămintelor chimice utilizate frecvent în agricultura României