Managementul integrat al buruienilor

Cuprinsmanagintegrburuieni2005

1. Relaţiile dintre plantele de cultură şi buruieni

 1. Noţiunea de buruieni – definirea acestora
 2. Pagube produse agriculturii de către buruieni
 3. Relaţiile de concurenţă dintre buruieni şi plantele de cultură
 4. Categorii de concurenţă
 5. Factorii care influenţează concurenţa şi dimensiunea pagubelor produse de buruieni
 6. Unele puncte de vedere europene (şi nu numai) privind controlul buruienilor

2. Biologia buruienilor

 1. Particularităţile biologice ale buruienilor
 2. Germinaţia seminţelor de buruieni
 3. Pornirea mugurilor din organele subpământene ale buruienilor
 4. Creşterea organelor vegetative
 5. Înmulţirea generativă

3. Buruienile-problemă

 1. Generalităţi
 2. Principalele buruieni anuale şi perene şi relaţiile acestora cu unele tipuri de sol
 3. Principalele buruieni anuale din sud-estul României şi relaţiile lor cu tipul de sol şi textura acestuia
 4. Principalele buruieni-problemă şi particularităţile lor biologice
  • – Dicotiledonate anuale
  • – Dicotiledonate perene
  • – Plante parazite
  • – Pteridofite perene
  • – Monocotiledonate anuale
  • – Monocotiledonate perene

4. Combaterea buruienilor

 1. Metode de combatere a buruienilor
 2. Unele criterii privind alegerea metodelor de combatere a buruienilor
 3. Metode preventive de combatere a buruienilor
 4. Alte metode şi măsuri agrotehnice de combatere a buruienilor (directe şi indirecte)
 5. Răriţatul sau praşila cu tracţiune manuală
 6. Prăşitul mecanic
 7. Rotaţia culturilor – cea mai potrivită măsură agrotehnică în combaterea buruienilor
 8. Lucrările de bază ale solurilor
 9. Folosirea îngrăşămintelor chimice, organice şi a amendamentelor
 10. Metode fizice de combatere a buruienilor

5. Combaterea biologică sau controlul biologic al buruienilor

 1. Generalităţi
 2. Unele elemente strategice de combatere biologică a buruienilor
 3. Combaterea biologică la nivel naţional
 4. Alelopatia – speranţă de viitor
 5. Compoziţia chimică a substanţelor alelopatice
 6. Clasificarea substanţelor alelopatice
 7. Producerea substanţelor alelopatice

6. Combaterea integrată a buruienilor

 1. Generalităţi
 2. Locul MIPP şi al MIB în contextul dezvoltării durabile
 3. Managementul integrat al buruienilor (un nou concept de actualitate)
 4. Unele aspecte teoretice şi practice ale folosirii pragurilor de îmburuienare
 5. Noţiunea de praguri (definiţii, importanţă, particularităţi)
 6. Unele concepţii şi atitudini noi faţă de buruieni
 7. Tehnologii precise în fermă
 8. Biotehnologiile şi combaterea buruienilor
 9. Cartarea – componentă a managementului integrat al buruienilor (MIB)

7. Combaterea chimică a buruienilor din culturile agricole

 1. 1. Generalităţi
 2. 2. Combaterea chimică a buruienilor din culturile de cereale păioase
 3. 3. Combaterea chimică a buruienilor din cultura porumbului
 4. 4. Combaterea chimică a buruienilor din culturile de orez
 5. 5. Combaterea chimică a buruienilor din culturile de soia
 6. 6. Combaterea chimică a buruienilor din culturile de floarea-soarelui şi rapiţă
 7. 7. Combaterea chimică a buruienilor din culturile de fasole şi mazăre boabe
 8. 8. Combaterea chimică a buruienilor din culturile de sfeclă de zahăr şi furajeră
 9. 9. Combaterea chimică a buruienilor din culturile de plante textile
 10. 10. Combaterea chimică a buruienilor din cultura tutunului
 11. 11. Combaterea chimică a buruienilor din culturile de trifoliene
 12. 12. Combaterea chimică a buruienilor din cultura de cartof
 13. 13. Combaterea chimică a buruienilor din culturile de legume
 14. 14. Combaterea chimică a buruienilor din unele culturi de plante medicinale şi aromatice
 15. 15. Combaterea chimică a buruienilor din plantaţiile de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi şi viţă de vie
  1. – Combaterea buruienilor din livezile pe rod şi pepiniere pomicole
  2. – Combaterea buruienilor din plantaţiile de arbuşti fructiferi şi de căpşuni
  3. – Combaterea buruienilor din plantaţiile de viţă de vie şi hamei
 16. 16. Combaterea chimică a buruienilor de pe păşuni şi fâneţe
 17. 17. Combaterea buruienilor din plantaţiile silvice (pepiniere, plantaţii forestiere, răchitării)
 18. 18. Combaterea buruienilor de pe terenurile necultivate, canale de irigaţii, lacuri, eleştee, căi ferate, drumuri, şosele, terenuri industriale şi pe alte focare de răspândire.
 19. 19. Defolianţi, desicanţi pentru culturile semincere şi cu altă destinaţie

8. Erbicide – scheme şi principii de clasificare
1. Definiţia, clasificarea şi structura erbicidelor
2. Clasificarea erbicidelor după natura chimică
3. Amestecuri
9. Erbicide – caracteristici şi particularităţi
1. Aspecte principale privind însuşirile erbicidelor
2. Criterii de decizie în adoptarea tratamentelor pentru combaterea buruienilor din culturile agricole
3. Modul de acţiune al erbicidelor
4. Pătrunderea erbicidelor în plantă
5. Absorbţia erbicidelor
– Absorbţia prin părţile subterane
– Pătrunderea erbicidelor prin absorţie
– Absorbţia prin organe aeriene
– Gradul de reţinere (retenţie) a unui erbicid
– Pătrunderea erbicidelor în frunze
6. Transportul erbicidelor prin plantă
7. Factori care influenţează translocarea erbicidelor
10. Acţiuni biochimice şi fiziologice ale erbicidelor
1. Aspecte generale
2. Acţiunea erbicidelor asupra fotosintezei
– Acţiunea erbicidelor asupra respiraţiei
– Acţiunea erbicidelor asupra sintezei proteice, a acizilor nucleici şi a lipidelor
– Relaţii între erbicide şi auxină
– Relaţii între erbicide şi gibereline
3. Erbicidele şi diviziunea celulară
11. Comportarea erbicidelor în sol
1. Unele fenomene de interferenţă a erbicidelor cu solul
2. Degradarea substanţei active în sol
3. Biodegradarea erbicidelor în sol
4. Acţiunea erbicidelor asupra microorganismelor
12. Selectivitatea erbicidelor
1. Generalităţi (definiţii, clasificare, importanţă)
2. Selectivitatea de poziţie
3. Selectivitatea propriu-zisă
– Selectivitatea datorată morfologiei plantelor (selectivitatea morfo-anatomică sau fizică)
– Factorii fiziologici ai selectivităţii (selectivitatea fiziologică şi biochimică)
4. Selectivitatea datorată diferenţelor de translocare
5. Selectivitatea generată de diferenţe de sensibilitate la locul de acţiune
6. Selectivitatea generată de modul şi viteza de inactivare a erbicidului
7. Degradarea şi inactivarea erbicidelor în plante
13. Efectele erbicidelor – particularităţi şi caracteristici
1. Unele aspecte referitoare la persistenţă, remanenţă, fenomene de rezistenţă şi efectul rezidual al erbicidelor
2. Reziduurile de erbicide în plante, sol şi ape
3. Formularea produselor erbicide
4. Toxicitatea erbicidelor
5. Efectele erbicidelor asupra mediului înconjurător
6. Criterii minimale pentru caracterizarea sub aspect ecologic a produselor de uz fitosanitar
7. Alte noţiuni de lucru de importanţă practică în utilizarea erbicidelor
8. Echivalent acid al sărurilor şi esterilor
9. Stabilirea dozei de erbicid
14. Aspecte practice ale utilizării erbicidelor
1. Norma de amestec şi pregătirea soluţiei de erbicidare
2. Utilaje şi tehnici de aplicare a erbicidelor
3. Pregătirea pentru lucru şi reglarea corectă a maşinilor şi echipamentelor de erbicidat
4. Unele reguli ce trebuie respectate pentru administrarea corectă şi eficace a erbicidelor
5. Erori ce se pot face la aplicarea tratamentelor cu erbicide şi remedierea acestora
6. Defecţiuni ale utilajelor şi cauze posibile