Grâul dur

Graul durCuprins

1. Introducere
1.1. Noţiuni importante despre grâu
1.2. Morfologie, anatomie, compoziţia chimică şi nutritivă a grâului
2. Grâul durum
2.1. Caracteristici de bază
2.2. Originea şi dezvoltarea speciilor de grâu
2.3. Istoria culturii grâului
3. Importanţa economică a grâului
3.1. Din punct de vedere genetic
3.2. Concret despre planta de Triticum turgidum var. durum
4. Condiţiile de cultură pentru grâul dur
4.1. Necesar faţă de factorii de vegetaţie
4.2. Necesar faţă de sol
4.3. Necesarul faţă de plante premergătoare
5. Pe scurt despre lucrările solului
6. Semănatul, încolţirea şi răsăritul grâului dur
6.1. Momentul semănatului
6.2. Adâncimea de semănat
6.3. Cantitatea de sămânţă recomandată
7. Răsărirea şi evoluţia vegetativă a grâului durum
8. Conducerea culturii de grâu durum pornind de la componentele de producţie
8.1. Generalităţi
8.2. Cunoaşterea componentelor de producţie este decisivă pentru un management corect al culturii de grâu
9. Explicarea unor aspecte privind dezvoltarea apexului la grâu – corelaţia cu necesarul de inputuri
10. Factori stimulatori şi inhibitori sau favorizanţi şi defavorizanţi ai culturii de grâu durum
11. Aspecte privind influenţa modificărilor climatice asupra producţiilor de grâu durum şi grâu comun
11.1. Pe scurt despre situaţia actuală
11.2. Concentraţia de bioxid de carbon din aer
12. Soiuri de grâu dur
12.1. Prezentare soiuri importante
12.2. Locul în asolament al soiurilor de grâu durum
13. Câteva probleme legate de lucrările solului
13.1. Diferenţe în funcţie de planta premergătoare
13.2. Lucrări cu scarificatorul
13.3. Lucrările de întreţinere a solului peste vară
13.4. Pregătirea patului germinativ
13.5. Semănatul
14. Nutriţia culturii şi aplicarea îngrăşămintelor
14.1. Necesarul grâului dur în substanţe nutritive
14.2. Aplicarea îngrăşămintelor
14.3. Lucrările de întreţinere
14.4. Bolile foliare şi ale spicului
14.5. Combaterea dăunătorilor
15. Buruienile şi combaterea lor
15.1. Buruieni şi produse de combatere
15.2. Aplicarea erbicidelor şi a altor produse de protecţia plantelor
15.3. Aplicarea produselor de protecţie a plantelor
16. Răspunsul grâului durum faţă de inputurile tehnologice
16.1. Alegerea zonei de cultură
16.2. Alegerea asolamentului, a rotaţiei
16.3. Efectul lucrărilor solului
16.4. Foarte succint, soiuri de grâu durum în Germania
16.5. Răspunsul la nutriţie al soiurilor durum
16.6. Câteva probleme legate de recoltarea culturii
16.7. Aspecte privind valorificarea grâului durum