Folosirea raţională a erbicidelor

folosire_erbicideCuprins:

1. Culturi de câmp

 1. Influenţa erbicidelor Sare de amină şi Icedin forte, aplicate la epoci şi în doze diferite la grâu
 2. Efectul erbicidelor SDMA şi Icedin forte asupra producţiei de grâu şi porumb
 3. Unele aspecte privind combaterea integrată a odosului (Avena fatua L.) din culturile de cereale păioase
 4. Aspecte privind combaterea chimică a ierbii vântului (Aspera spica venti L.) din culturile de cereale păioase
 5. Noi rezultate în combaterea ierbii vântului din cultura grâului, cu diverse erbicide aplicate la diferite epoci
 6. Influenţa negativă asupra producţiei de grâu a diverselor erbicide, în funcţie de soi şi epoca de aplicare
 7. Eficienţa erbicidelor din grupa acetanilidelor asupra cantităţii şi calităţii recoltelor de cereale păioase
 8. Selectibilitatea erbicidelor Icedin forte, Basagran şi Lentagran faţă de liniile consangvinizate de porumb
 9. Combaterea buruienilor din cultura porumbului pe solul brun roşcat din sudul României
 10. Strategii de luptă cu buruienile anuale şi perene din porumbul cultivat în Delta Dunării
 11. Studii privind combaterea buruienilor din cultura porumbului pe sol cernoziom levigat din sudul ţării
 12. Eficacitatea unor erbicide asociate în combaterea speciilor Abutilon theophrasti, Xanthium strumarium, Sorghum halepense, Solanum nigrum ş.a. din porumbul irigat în condiţiile luncii îndiguite a Dunării în zona Băneasa-Giurgiu
 13. Cercetări în producţie privind combaterea integrată a buruienilor din cultura porumbului, pe solul de tip smolniţă podzolită din Câmpia Boianului, judeţul Olt
 14. Combaterea buruienilor la cultura sfeclei de zahăr pe solul brun roşcat de la Moara Domnească-Ilfov
 15. Pagubele provocate de Sorghum halepense la cultura soiei şi eficacitatea erbicidelor Fusilade, Nabu şi Kusagard
 16. Eficacitatea erbicidelor în combaterea buruienilor din lucernierelor nou înfiinţate şi postacţiunea tratamentelor în anii II şi III de exploatare pe sol brun mediu podzolit, în nord-vestul Transilvaniei
 17. Noi rezultate privind folosirea defolianţilor şi a desicanţilor la cânepa de fibră şi sămânţă
 18. Combaterea integrată a buruienilor anuale şi perene în condiţii de irigare, pe baza rotaţiei culturilor şi a erbicidelor în sistemul Vişina-Stoieneşti
 19. Contribuţia rotaţiei culturilor la reducerea îmburuienării culturilor de câmp
 20. Dinamica stării de îmburuienare sub influenţa măsurilor integrate de combatere

2. Horticultura

 1. Combaterea chimică a buruienilor din livezile intensive de măr, în primii ani după plantarea pomilor
 2. Combaterea integrată a buruienilor în plantaţiile de pomi, cu ajutorul erbicidelor româneşti şi străine
 3. Aplicarea erbicidelor la măr şi piersic pe terenuri nisipoase irigate şi influenţa unor indici fiziologici
 4. Noi rezultate în combaterea buruienilor anuale şi perene la viile pe rod
 5. Combaterea chimică a pirului gros Cynodon dactylon (L.) din viile pe rod
 6. Întreţinerea solului în plantaţiile nemecanizate prin erbicidare totală
 7. Cercetări privind folosirea erbicidelor la cultura hameiului
 8. Combaterea chimică a buruienilor din culturile de morcov în zona Bacău
 9. Eficacitatea erbicidelor Devrinol, Tobacron şi Galex în combaterea buruienilor din cultura arahidelor
 10. Combaterea chimică a speciilor lemnoase dăunătoare din pajiştile naturale

3. Mod de acţiune, efecte secundare în plante şi animale şi calitatea producţiei sub influenţa erbicidelor

 1. Efectele unor erbicide aplicate la cultura porumbului asupra organogenezei florale şi fructificării la Setaria glauca şi Echinochloa crus galli
 2. Rezistenţa cloroplastică, noua formă de rezistenţă a buruienilor anuale faţă de triazine
 3. Persistenţa în sol a diferitelor pesticide şi capacitatea de degradare a agroecosistemelor
 4. Influenţa sării de amină şi a Icedinului forte asupra însuşirii de panificaţie la grâu
 5. Influenţa Icedinului şi a altor erbicide aplicate la diferite epoci asupra unor indici ai valorilor culturale şi de panificaţie a seminţelor de grâu
 6. Reziduuri de erbicide triazinice în recolta de cartofi
 7. Cercetări privind utilizarea amestecurilor de erbicide la tomate şi influenţa reziduurilor asupra calităţii recoltei
 8. Cercetări privind valoarea unor indici biochimici sanguini la animale în intoxicaţii cu diverse pesticide