Ecologia şi protecţia mediului

Cuprinsecolprotectmediu

Partea I – ECOLOGIE

1. Ecologia – obiective şi direcţii de dezvoltare

 1. Dezvoltarea ecologiei ca ştiinţă
 2. Obiective şi direcţii de cercetare ecologică, legătura ecologiei cu alte ştiinţe
 3. Contribuţia oamenilor de ştiinţă români la dezvoltarea ecologiei
 4. Ecologia şi curentul ecologist

2. Ecologia agricolă

 1. Definiţie, istoric
 2. Contribuţia oamenilor de ştiinţă români la dezvoltarea ecologiei agricole

3. Elemente de teoria sistemelor şi organizarea sistemică a materiei vii

 1. Conceptul general de sistem
 2. Însuşirile generale ale sistemelor biologice
 3. Niveluri şi interacţiuni în sistemele biologice
 4. Ierarhia în sistemele biologice
 5. Populaţia
 6. Biocenoza în constituirea ecosistemelor. Definirea şi componentele biocenozei
 7. Biotopul
 8. Ecosistemul
 9. Biosfera
 10. Mediul

4. Factorii ecologici şi rolul lor în ecosistem

 1. Definiţie, clasificare
 2. Rolul factorilor ecologici
 3. Legile acţiunii factorilor ecologici

5. Noţiuni fundamentale de ecologie generală

 1. Ecologia populaţiei
 2. Structura trofică a biocenozei
 3. Piramida inversă de biotop
 4. Nişa ecologică
 5. Relaţii interspecifice
 6. Funcţiile ecosistemului

6. Productivitatea biologică

 1. Definirea noţiunilor utilizate
 2. Categorii de productivitate
 3. Factorii ecologici de care depinde productivitatea
 4. Productivitatea biologică primară
 5. Productivitatea biologică secundară
 6. Suprafaţa productivă

7. Ecologie geochimică

 1. Unitatea sisteme vii – mediu
 2. Cicluri biogeochimice
 3. Influenţa materiei vii asupra migraţiei biogeochimice
 4. Principiile biogeochimiei
 5. Ecologia izotopilor stabili

8. Structura biochimică a ecosistemelor

 1. Structura biochimică
 2. Interacţiuni biochimice la plante
 3. Interacţiuni biochimice la animale
 4. Interacţiunile biochimice plante – animale fitofage (erbivore)

9. Structura spaţială şi evoluţia ecosistemelor

 1. Structura spaţială a ecosistemelor
 2. Structura ritmică a ecosistemelor
 3. Evoluţia ecosistemelor. Succesiuni ecologice

10. Ecosfera

Partea a II-a – PROTECŢIA MEDIULUI

1. Introducere

 1. Creşterea demografică şi poluarea mediului
 2. Poluare, poluant – concepte, definiţii
 3. Factorii poluanţi şi tipurile de poluare
 4. Poluarea mediului şi însuşirile sistemelor biologice
 5. Circulaţia, dispersarea şi concentrarea poluanţilor în biosferă

2. Sursele antropice de poluare şi principalele substanţe poluante

 1. Principalele surse industriale de poluare
 2. Agricultura ca sursă de poluare
 3. Activităţile menajere
 4. Motoarele cu ardere internă

3. Influenţa poluării mediului asupra organismelor

 1. Factorii de care depind efectele toxice
 2. Elementele poluante şi exprimarea toxicităţii
 3. Componentele biocenozei şi caracteristicile lor
 4. Condiţiile în care are loc poluarea

4. Poluarea aerului atmosferic. Prevenirea şi combaterea ei

 1. Compoziţia aerului atmosferic
 2. Autoepurarea aerului
 3. Prevenirea şi combaterea poluării aerului

5. Poluarea apelor. Prevenirea şi combaterea ei

 1. Apa în natură
 2. Cerinţe şi consumatori de apă
 3. Protecţia calităţii apei
 4. Poluarea apelor
 5. Autoepurarea apelor
 6. Combaterea poluării apelor
 7. Indicatorii de calitate ai apelor şi limitele admise pentru condiţiile actuale ale ţării noastre

6. Poluarea solului. Prevenirea şi combaterea ei

 1. Consideraţii generale despre sol
 2. Funcţiile solului
 3. Elemente specifice în poluarea şi depoluarea solului
 4. Clasificarea proceselor de degradare
 5. Tipurile de degradare (poluare) a solului. Natura şi sursa poluanţilor
 6. Prevenirea şi combaterea degradării-poluării solului.

7. Conservarea resurselor naturale

 1. Resursele naturale
 2. Resursele geochimice
 3. Resursele energetice
 4. Conservarea resurselor geochimice şi energetice
 5. Resursele informaţionale

8. Organizarea protecţiei mediului în ţara noastră

Partea a III-a – ECOSISTEMELE AGRICOLE. PĂDUREA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR. ELEMENTE DE ECOLOGIE URBANĂ

1. Ecosistemele agricole

 1. Istoric
 2. Caracteristicile ecosistemelor agricole
 3. Manifestarea însuşirilor sistemelor biologice în ecosistemele agricole
 4. Piramidele trofice (ecologice) în ecosistemele agricole
 5. Ecosistemele agricole şi consumul de energie fosilă
 6. Ecosisteme agricole extensive şi intensive
 7. Ecosistemele agricole şi satisfacerea necesarului de hrană pentru omenire
 8. Buruienile şi ecosistemele agricole
 9. Pomicultura şi mediul înconjurător
 10. Viticultura şi mediul înconjurător
 11. Legumicultura şi mediul înconjurător
 12. Creşterea animalelor şi ecosistemele agricole

2. Protecţia chimică a plantelor şi mediul înconjurător

 1. Principiile ecologice care stau la baza utilizării pesticidelor
 2. Strategia conservării mediului ambiant în cindiţiile folosirii pesticidelor
 3. Locul pesticidelor în agricultura durabilă
 4. Unele tendinţe pentru controlul expansiunii pesticidelor
 5. Necesitatea şi riscurile tratamentelor fitsanitare
 6. Tehnologiile genetice în relaţie cu utilizarea pesticidelor şi protecţia mediului

3. Biodiversitatea şi ecosistemele agricole

 1. Biodiversitatea – manifestare a eterogenităţii interne a biocenozelor; concretizarea ei sub aspect funcţional
 2. Biodiversitatea în ecosistemele agricole
 3. Compensarea ecologică
 4. Eroziunea genetică
 5. Crearea organismelor modificate genetic

4. Elemente de gradientică montană

5. Pădurea şi mediul înconjurător

 1. Funcţiile pădurii
 2. Perdelele forestiere şi agroforestiere de protecţie

6. Elemente de ecologie urbană