Combaterea integrată a buruienilor 1988

combatere buruieni 1Cuprins

1. Combaterea buruienilor din culturile de câmp

 1. Cartarea – componentă a sistemului integrat de prevenire şi combatere a buruienilor
 2. Cercetări privind influenţa asolamentelor asupra combaterii buruienilor din culturile de grâu şi porumb
 3. Dinamica îmburuienării culturilor de cereale păioase din Oltenia
 4. Contribuţii la elaborarea sistemelor de combatere integrată a buruienilor prin asolamente, lucrările solului şi erbicide în condiţii de irigare la Băneasa-Giurgiu
 5. Cercetări privind biologia şi combaterea speciilor de buruieni Matricaria inodora (sin. Tripleurospermum inodorum) şi Anthemis austriaca din culturile de grâu
 6. Noi rezultate în combaterea ierbii vântului (Apera spica venti) din culturile de grâu
 7. Buruienile triazino-rezistente, o problemă de actualitate şi pentru România
 8. Buruienile din cultura porumbului şi combaterea lor pe terenurile din Insula Mare a Brăilei
 9. Combaterea buruienilor din cultura porumbului pe solul brun roşcat de la Moara Domnească
 10. Rezultate noi privind combaterea buruienilor din culturile succesive de porumb pentru boabe
 11. Combaterea costreiului din rizomi din culturile de soia de la I.A.S. Băileşti, judeţul Dolj
 12. Eficacitatea diferitelor erbicide utilizate în condiţii de producţie pentru combaterea costreiului din culturile de soia, în judeţul Constanţa
 13. Contribuţii la stabilirea unor sisteme de combatere a buruienilor din cultura fasolei în condiţiile de irigare din Dobrogea
 14. Cercetări privind combaterea buruienilor din cultura lupinului dulce
 15. Combaterea buruienilor din cultura de sfeclă de zahăr pe solul brun roşcat de la Moara Domnească
 16. Asociaţii noi de erbicide pentru combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate din cultura sfeclei de zahăr
 17. Selectivitatea şi eficacitatea diferitelor erbicide pentru combaterea costreiului din rizomi din cultura cartofului
 18. Eficacitatea tratamentelor secvenţiale cu diverse erbicide în combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate din cultura inului de ulei şi fibre

2. Horticultura şi plante medicinale

 1. Influenţa unor specii de buruieni asupra producţiei de arahide, pe terenurile nisipoase din stânga Jiului
 2. Tehnologia combaterii buruienilor în plantaţiile pomicole cu ajutorul erbicidelor româneşti
 3. Influenţa complexului coloidal al solului asupra proceselor de levigare a erbicidelor şi selectivitatea acestora faţă de vişinul şi cireşul cultivaţi pe nisipuri
 4. Cercetări privin selectivitatea şi eficacitatea unor asociaţii de tratamente secvenţiale cu erbicide în livezile de piersic
 5. Combaterea eficientă a buruienilor anuale şi perene din viile pe rod folosind erbicidul Roundup
 6. Eficacitatea şi eficienţa economică a programelor de combatere integrată a buruienilor din fermele viticole ale I.A.S. Huşi
 7. Rezultate obţinute în combaterea integrată a buruienilor din culturile legumicole din solarii
 8. Combaterea chimică a buruienilor din cultura de muşeţel (Matricaria chamomilla)

3. Mod de acţiune, efecte secundare şi calitatea producţiei

 1. Efectul diferitelor doze de Triflurom 24 EC asupra creşterii, absorbţiei şi conţinutului în ADN nuclear la plantele de porumb
 2. Studiul reziduurilor de erbicide în unele soluri din România
 3. Influenţa erbicidelor asupra calităţii căpşunilor
 4. Cultivarea grâului pe soluri ce conţin reziduuri reduse de atrazin
 5. Fenomenul de rezistenţă a buruienilor la erbicide şi posibilităţile de identificare a acestuia
 6. Efecte citofiziologice ale erbicidului 2,4-D
 7. Contribuţii privind durata de fitotoxicitate a erbicidelor alaclor şi butilat
 8. Cercetări privind deplasarea erbicidelor pe terenurile în pantă amenajate antierozional
 9. Noi orientări în utilizarea erbicidelor combinate în vederea eliminării fenomenelor de remanenţă şi poluare
 10. Implicaţiile utilizării porumbului tratat cu diferite erbicide asupra performanţelor de producţie la animalele monogastrice
 11. Cercetări privind efectele histopatologice şi enzimatice produse de trifluralin asupra peştilor