Combaterea integrată a buruienilor 1992

combatere1Cuprins

1. Combaterea integrată; aspecte sociale, comerciale; noi strategii

 1. Efectul rotaţiei culturilor şi îngrăşămintelor asupra compoziţiei floristice a îmburuienării culturii grâului
 2. Cultivarea porumbului fără arături, după metoda minimum şi non tillage pe cernoziomul mediu levigat de la Fundulea în condiţiile unei monoculturi de 25 de ani
 3. Aspecte noi privind mobilitatea triazinelor în sol
 4. Combaterea intergată a buruienilor în livezile de măr situate în bazinul pomicol Dâmboviţa
 5. Tehnici de întreţinere a solului şi de combatere a buruienilor din plantaţiile viticole
 6. Noua concepţie de combatere a buruienilor la cultura sfeclei de zahăr prin “Sistemul Betanal”
 7. O nouă strategie – mai economică – de combatere a cuscutei din lucerna anul I de vegetaţie prin tratamente cu Rompiv

2. Folosirea raţională a erbicidelor

 1. Utilizarea produselor fitofarmaceutice în Piaţa Comună şi în lume
 2. Eficacitatea erbicidului Ic din Super comparativ cu Glean, Grodil, Granstar, Logran-D, Harmony şi X-Pand aplicate la grâu cultivat în diferite zone
 3. Contribuţii privind influenţa tratamentelor cu erbicide asupra producţiei de mazăre pentru sămânţă
 4. Eficacitatea erbicidelor Basagran, Galaxy, Flex şi Rompiv în combaterea buruienilor dicotiledonate din culturile de soia
 5. Cercetări privind eficacitatea erbicidelor Prometrin, Simazin şi Linurin asupra buruienilor şi influenţa lor asupra formării şi dezvoltării nodozităţilor la lupinul alb dulce
 6. Studiul unor erbicide aplicate la sfecla de zahăr privind remanenţa lor în sol şi în plantă
 7. Combaterea chimică a stufului şi alte buruieni perene de pe canalele de desecare
 8. Combaterea buruienilor prin folosirea erbicidelor la speciile pomicole alun şi soc
 9. Cercetări privind selectivitatea şi eficacitatea unor asociaţii de erbicide în plantaţiile de viţă de vie de pe nisipurile din Oltenia
 10. Întreţinerea culturilor silvice din pepiniere în exclusivitate cu erbicide
 11. Folosirea metodelor imunologice în determinarea reziduurilor de erbicide