Agrotehnică – Transformarea modernă a agriculturii

CuprinsAgrotehnica
1. SINTEZA CĂRŢII – TEHNOLOGII ALE AGRICULTURII SECOLULUI XXI
1. Dematerializarea creşterii economice la nivelul ecosistemelor naturale şi agricole
2. Solul şi necesarul de ecologizare (transformare)
3. Algoritmul refacerii ecologice. Paşii care trebuiesc făcuţi în ecologizarea solurilor şi dezvoltarea agriculturii alternative
2. MODELE DE ASOLAMENTE ŞI ROTAŢIE A CULTURILOR ÎN ROMÂNIA ÎN VIZIUNEA INTENSIFICĂRII AGRICULTURII MODERNE ALTERNATIVE
1. Criterii de alegere a culturilor într-un asolament
2. Scurte aprecieri asupra calităţii unei plante premergătoare
3. Probleme legate de protecţia culturilor în monocultură
4. Despre monocultură la cartof
5. Monocultura de floarea soarelui
6. Monocultura la porumb
7. Aspecte privind monocultura de rapiţă
8. Probleme privind monocultura la sfecla de zahăr
3. ROLUL PLANTELOR AMELIORATOARE ÎN ASOLAMENTELE AGRICULTURII ALTERNATIVE
1. Locul plantelor amelioratoare în asolamente
2. Rolul soiei (Soia hispida/Glycine maxime) (L. Mierr) în asolamentele cu cereale, plante tehnice şi uleioase
3. Rolul culturilor intermediare în asolamentele moderne
4. MODELE DE ASOLAMENTE
1. De la modelul tehnico-ecologic la modelul economic
2. Exemplificări asupra modelelor
5. SOLUL ÎN AGRICULTURA TRANSFORMATĂ
1. Formarea şi evoluţia solurilor
2. Componentele solului
3. Structura solului
4. Volumul solului şi densitatea lui
5. Despre densitatea solului
6. APA DIN SOL
1. Indicatorii cei mai importanţi legaţi de circulaţia apei în sol şi disponibilitatea ei către plante
2. Câteva exemple de profile ale solului convenabil agriculturii noi
7. HUMUSUL
1. Definire, producere şi degradare
2. Formarea şi transformarea substanţelor organice în sol
3. Despre degradarea materiei organice
4. Derularea proceselor de humificare
5. Unele însuşiri ale acizilor huminici
6. Determinarea humusului şi bilanţul lui în sol
7. Bilanţul humusului în sol
8. Degradarea humusului şi teoria lui Raggam
8. LUCRĂRILE SOLULUI ÎN AGRICULTURA TRANSFORMATĂ
1. Introducere
2. Cerinţele agriculturii noi faţă de lucrările solului
3. Principiile lucrărilor solului
4. Principalele sisteme de lucrări ale solului în noua agricultură
5. Cercetări şi practici asupra lucrărilor solului în zona românească
9. SĂMÂNŢA ŞI IMPORTANŢA EI ÎN AGRICULTURA NOUĂ
1. Definiţie
2. Germinaţia şi fiziologia ei – managementul seminţei
3. Calitatea seminţei
4. Utilizarea forţei fiziologiei genetice a genomului
5. Managementul seminţei în România
6. Semănatul. Densitate şi moment
10. NUTRIŢIA PLANTELOR ÎN AGRICULTURA NOUĂ, TRANSFORMATĂ
1. Introducere
2. Elementele utilizate de plante în nutriţie şi dezvoltare
3. Elemente esenţiale ale nutriţiei plantelor
4. Modele de nutriţie a plantelor
5. Funcţiile principalelor elemente nutritive în plante
6. Funcţiile potasiului în plante şi circuitele sale
7. Calciul, solul şi plantele
8. Creşterea plantelor în relaţia cationi bazici
9. Măsurarea acidităţii solului
10. Sulful, solul şi plantele
11. Magneziul, solul şi plantele
12. Pe scurt despre microelemente
11. STABILIREA DOZELOR ŞI A METODELOR DE APLICARE A ÎNGRĂŞĂMINTELOR ÎN VIZIUNEA AGRICULTURII MODERNE
1. Principiile de bază ale folosirii nutrienţilor
2. Sisteme de nutriţie a plantelor
3. Condiţii biochimice pentru compostare
4. Îngrăşarea cu îngrăşăminte verzi
5. Composturi speciale
6. Preparate pentru mărirea fixării biologice a azotului la leguminoase şi gramineae
7. Preparate pentru micorizarea plantelor şi a solului
12. RĂSPUNSUL PRINCIPALELOR CULTURI LA ÎNGRĂŞĂMINTELE DE BAZĂ
1. Factorii care influenţează răspunsul culturilor faţă de îngrăşămintele de bază
2. Prezentarea modelelor de răspuns în cazul grâului şi al porumbului
3. Răspunsul florii-soarelui la aplicarea îngrăşămintelor cu azot, fosfor şi eventual potasiu şi magneziu
4. Răspunsul culturii de rapiţă la aplicarea îngrăşămintelor chimice
5. Răspunsul soiei la îngrăşarea de bază
6. Consideraţii finale
7. Concluzie finală
13. ÎNTREŢINEREA CULTURII ÎN NOUA AGRICULTURĂ
1. Cauzele care produc daune plantelor agricole
2. Pagube cauzate de diverse fitotoxicităţi
3. Măsuri de reducere a factorilor de stres abiotic la culturile agricole
4. Stresuri cauzate de factorii biotici
5. Modele privind stresurile biologice
6. Stresuri care implică utilizarea mijloacelor de protecţia plantelor
7. Concluzii
8. Probleme privind controlul bolilor în agricultura viitorului
9. Infecţiile cauzate de bacterii
10. Bolile virale şi microplasmatice
14. ELEMENTE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL CONTROLULUI BOLILOR PATOGENE MICBP
1. Elemente de construcţie (banca de date)
2. Schemă managerială MICPB
3. Creşterea imunităţii plantelor
4. Biofungicidele şi fungicidele
5. Managementul controlului insectelor dăunătoare
15. STUDIU DE CAZ PRIVIND DERULAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎNTR-O ÎNTREPRINDERE MODEL
1. Efectele finale ale implementării noilor tehnologii asupra stării economice şi ecologice a fermei